Psykologisk Analyse og Værdifulde Fortællinger

Psykatoriet

 

Velkommen!

Psykatoriet består af to dele. Den ene er en idegenerator, der arbejder nysgerrigt med at undersøge livet, tilværelsen og samfundet for at skabe sammenhæng og mening for mennesker og virksomheder. Her bruges den kritiske og kreative sans, samt fantasien når der reflekteres over status quo og hvordan man kan udfordre den til at sætte os fri. Her skabes og medskabes fortællinger med ankre i psykologien, poesien og kunsten for at frigive den lethed og værdi, der findes i det meningsfulde. Der stilles skarpt på højaktuelle emner og der arbejdes med sanselighed. Målet er tilfredshed, lethed, velvære og endda glimt af lykken. 

Den anden den af Psykatoriet er en specialpsykologisk praksis med fokus på samtaleterapi. Se mere i linket “Besøg Specialpsykologisk Klinik” ovenfor. Det er helt naturligt at Psykatoriet er forankret i samtaler om det at være menneske, på godt og ondt. Det gør Psykatoriet til en helt unik samarbejdspartner, der faktisk har fingrene i mulden. 

Prisen

Prisen varierer meget, ligesom opgaverne gør det.

Psykatoriet stiller skarpt på essensen af virker, produkter og fortællinger, støttet af en specialiseret dybdegående forståelse for menneske og psykologien. Produktet er konsultationer, foredrag, tekster, artikler, digte, manifester og idea boards og kerneydelsen indebærer ofte poetiske elementer, eftersom de er portalerne til sanserne og en stærkere og hurtigere kommunikation af kernebudskabet.

 

Lidt om Fortællinger

Alt er en fortælling for mennesker er oplevende væsner. Vi søger en forståelse af vores omverden og en del af den forståelse sker i skabelsen af meningsgivende narrativer. Jo større betydning noget i vores omverden har, des mere har vi behov for mening. Inspirerende fortællinger er derfor en uundværlig støtte for mennesker. De giver os kræfter og mod til at kæmpe, bidrage, bringe os tættere sammen eller skabe tydelighed om en retning fremad og under svære perioder kan de ændre slagets gang.

 

Værdier

Positive cifre på bundlinjen er vigtige, men hos Psykatoriet sættes der samtidigt fokus på at penge blot er midlertidige magt- og kommunikationsmidler, hvis der ikke er substans bag tallene. Psykatoriet står for at bæredygtig værdi skal måles i mere end kun penge og tal. Tillid eksempelvis. Derved skabes fundamentet for varig succes. 

 

Bæredygtighed

Endeligt er Psykatoriet til for at medskabe tilfredshed og glæde i samfundet, og for at bidrage til en tryg og bæredygtig fremtid. Psykatoriet står for at medskabe substans og relevans i de virksomheder og hos de mennesker, der indgår i et samarbejde. Psykologisk bæredygtighed handler om at skabe mening i vores eksistens og virke. Her har ord som mod, vilje, ansvarlighed, nysgerrighed og fællesskab hjemme. Lad os samskabe en verden, der gør os både trygge og stolte. 

© All rights reserved 2022