Når virksomheden skal til psykolog

Virksomheder søger sparring hos Psykatoriets psykologer for at nå en dybere selvforståelse. 

Det kan være i opstartsfasen, hvor virksomheden skal finde ud af sit eksistensgrundlag og sin passion.

Det kan være når virksomheden vil konsolidere sin position.

Det kan også være i forbindelse med en udvidelsesfase, hvor hidtil skjulte kvaliteter i en virksomhed skal udforskes og ejes.

 

Hvem er vi hos Psykatoriet?

 

Vi er psykologer og som Psykatoriet er vi en kreativ sparringspartner og idegenerator, der skaber dybere sammenhæng og mening for virksomheder og mennesker.

Vi støtter virksomheder på vejen mod en dybere selvforståelse og en friere, mere udforskende modus. Fantasien skal i spil, hvis man skal udfordre status quo. Innovation er vejen til at sætte os selv og hinanden fri.

Vores faglige udgangspunkt

Psykatoriet er forankret i psykologien, som er videnskaben om menneskets oplevelsesverden. Samtalen med mennesker om det at være menneske er en essentiel del af Psykatoriets måde at fungere på. Vi har fingrene i mulden og skiller os ud som konsulentvirksomhed ved at koble teori med praksis hver eneste dag. Vi forlader os ikke udelukkende på vores ekspertrolle, men søger forståelsen i interaktionen med vores klienter.

At forstå kompleksiteten i mennesker og virksomheders adfærd gør Psykatoriet til en helt unik samarbejdspartner. 

Psykatoriet er samtidigt investeret i sundhed og trivsel og driver en Specialpsykologisk Klinisk Praksis med fokus på samtaleterapi, supervision og ledersparring. Klik på linket i teksten eller øverst på siden for at læse mere. 

 

Prisen

Prisen varierer afhængigt af opgaven. Der tages udgangspunkt i en timepris på kr. 1500,-

 

Ydelsen

Psykatoriet hjælper dig med at stille skarpt og finde essensen af din funktion, dit produkt og din fortælling. Du får en sparringspartner med specialiseret og dybdegående forståelse for både mennesker, psykologi, samfund, kultur og samtiden. Produktet er primært konsultationer, men indebærer oftest også oplæg, foredrag, tekster, artikler, idea boards, manifester og endda digte, da poesien er portalerne til sanserne og kan være en måde at bypass’e hverdagsfilteret og nå en stærkere og hurtigere kommunikation af budskabet.

 

Værdier

Positive cifre på bundlinjen er vigtige, men hos Psykatoriet er der også fokus på substans. Uden substans og mening i livet varer pengene ikke længe. Psykatoriet står for bæredygtig værdi og den skal måles i mere end tal. Tillid eksempelvis. Derved skabes fundamentet for varig succes. 

 

Bæredygtighed

Endeligt er Psykatoriet til for at medskabe tilfredshed og glæde i samfundet, og for at bidrage til en tryg og bæredygtig fremtid. Psykatoriet står for at medskabe substans og relevans i de virksomheder og hos de mennesker, der indgår i et samarbejde. Psykologisk bæredygtighed handler om at skabe mening i vores eksistens og virke. Her har ord som mod, vilje, ansvarlighed, nysgerrighed og fællesskab hjemme. Lad os samskabe en verden, der gør os både trygge og stolte. 

© All rights reserved 2022