Psykologisk Analyse og Værdifulde Fortællinger

Psykatoriet

 

Velkommen!

Psykatoriet består af to dele. Den ene er en idegenerator, der arbejder nysgerrigt med at være undersøgende på livet, tilværelsen og samfundet. Her bruges såvel den kritiske sans, som de kreative og fantasien til at reflektere over, og udfordre, status quo. 

Den første og kreative del af Psykatoriet skaber fortællinger med omdrejningspunkt i psykologi, kreativitet og kunst. Missionen at skabe værdi gennem meningsfulde fortællinger. Der stilles skarpt på højaktuelle emner og arbejdes med sans for sanselighed. 

Psykatoriet indeholder derudover en specialpsykologisk praksis med fokus på samtaleterapi. Se mere i linket “Besøg Specialpsykologisk Klinik” ovenfor.

Prisen

Psykatoriet udarbejder fortællinger til brug i menings- og værdiskabelse. Det sker i form af bøger, tekster, artikler, digte, manifester og ghost writing. Kerneydelsen er poetisk fremførelse af et kernebudskab, støttet af en dybdegående forståelse for menneske og psykologi.

Prisen varierer meget, ligesom opgaverne gør det.

 

Lidt om Fortællinger

Alt er en fortælling for mennesker er oplevende væsner. Vi søger en forståelse af vores omverden og en del af den forståelse sker i skabelsen af meningsgivende narrativer. Jo større betydning noget i vores omverden har, des mere har vi behov for mening. Inspirerende fortællinger er derfor en uundværlig støtte for mennesker og under svære perioder kan de ændre slagets gang. De giver os kræfter og mod til at kæmpe, bidrage, bringe os tættere sammen eller skabe tydelighed om en retning fremad. 

 

Værdier

Positive cifre på bundlinjen er vigtige, men hos Psykatoriet sættes der samtidigt fokus på at penge blot er midlertidige magt- og kommunikationsmidler, hvis der ikke er substans bag tallene. Psykatoriet står for at bæredygtig værdi skal måles i mere end kun penge og tal. Tillid eksempelvis. Derved skabes fundamentet for varig succes. 

 

Bæredygtighed

Endeligt er Psykatoriet til for at medskabe tilfredshed og glæde i samfundet, og for at bidrage til en tryg og bæredygtig fremtid. Psykatoriet står for at medskabe substans og relevans i de virksomheder og hos de mennesker, der indgår i et samarbejde. Psykologisk bæredygtighed handler om at skabe mening i vores eksistens og virke. Her har ord som mod, vilje, ansvarlighed, nysgerrighed og fællesskab hjemme. Lad os samskabe en verden, der gør os både trygge og stolte. 

© All rights reserved 2022