Skip to main content

Specialpsykolog Tau Risvang

Kære klient, velkommen til. Her tilbydes holistisk psykoterapi med fokus på dine unikke psykologiske behov. Holistisk betyder helhedsorienteret og er en omfattende behandlingsmetode, hvor mennesker anerkendes for at være forskellige. Alle aspekter af livet kan bidrage til mental sundhed.

Jeg anvender en højt specialiseret metode, men relationen til klienten er afgørende for effekten, hvilket stemmer overens med evidensen på området, det vil sige den viden vi har om hvad der virker i psykoterapi.

Min terapeutiske tilgang går dybt og adresserer de underliggende årsager til psykologiske problemer. Dette fremmer en dybere og mere varig helbredelse. Jeg behandler en bred vifte af psykiske problemer, herunder angst, depression, stress og kriser og har bred erfaring med diagnoser, også autisme og ADHD. Jeg ser ikke tilstande som noget, der kun skal forsvinde. Jeg stiller mig også nysgerrig på hvad tilstandene forsøger at fortælle klienten. Det medskaber en livslang styrke og accept, der leder til sundhed og velvære. Jeg prioriterer at skabe et støttende og fortroligt rum, hvor du kan udforske dine tanker og følelser, og hvor selvindsigt og personlig vækst er i centrum.
Jeg har i øvrigt bred erfaring med samfundsmæssige subgrupper, såvel kulturelle, som seksuelle eller andet.
Uanset om det er din første gang med terapi, eller om du har erfaring, står jeg klar til at støtte dig på din rejse mod et bedre mentalt helbred. Kontakt mig for at begynde din rejse mod balane og en dybdegående forståelse af dit psykologiske landskab.

Jeg er autoriseret psykolog og specialpsykolog i voksenpsykiatri, men arbejder aktuelt primært med psykoterapi. Jeg praktiserer i Aarhus og kan kontaktes via 'kontakt' knappen nedenfor eller på telefonnummer 53895489.

At være autoriseret betyder at ankestyrelsen har anerkendt ens psykologiske virke på baggrund af dokumenteret uddannelse og langvarig og omfattende erfaring med en bred vifte af menneskelige problemstillinger, samt måder at bearbejde disse på.
At være specialpsykolog betyder at man har gennemgået en både teoretisk og praktisk uddannelse over 4 år i voksenpsykiatri.

“Tau har givet utroligt god støtte og indsigt i min helingsprocess med angst og livskrise. Han lytter, udfordrer og bidrager med dybdegående samtaler og er utroligt dygtig til, at sætte sig ind i brede emner man som ung voksen, kan gå og tumle med..”
Kvinde, 23 år

Tilgang

Jeg arbejder ud fra en psykodynamisk og analytisk forståelsesramme, hvor omdrejningspunktet i terapien er at identificere mønstre i hvordan man forholder sig til sig selv og andre, samt den adfærd, der er knyttet hertil. Ved at opnå indsigt kan man bedre navigere hensigtsmæssigt i ens tilværelse og træffe valg, der leder til balance og velvære. Det skal fremhæves her, at selvom metoden er vigtig, så er det vigtigste relationen mellem klient og terapeut. Hvis ikke relationen kan bære terapien fremad, hvis man ikke føler sig tryg med sin terapeut, så er metoden ligegyldig. Vi skal derfor starte med sammen at finde trygheden i rummet. Husk på at der er tavshedspligt, så det du siger bliver mellem os. Den eneste undtagelse hertil er når en klient accepterer at være udgangspunkt for sparring med en senior kollega, i mit tilfælde psykolog Henriette Junker. Supervisionen er et absolut must for psykologer, der fungerer som psykoterapeuter. Det er sikringen af kvaliteten af ens praksis.
Jeg har et erhvervssamarbejde med Psykologhuset ved Åen. Se mere på www.phuset.dk

Mange hilsner, Tau Risvang

Prisen for en session er kr. 1150,-

Der er mulighed for at søge dækning hos forsikringsselskaber eller få tilskud via Sygesikring Danmark. Jeg har ikke mulighed for at tage imod henvisning fra egen læge.

Gebyret for afbud indenfor 24 timer af den planlagte session er kr. 575,-
Gebyret for afbud indenfor 2 timer af den planlagte session er kr. 1150,-

Ud over min kliniske praksis udøver jeg min faglighed indenfor digitalisering og gaming. Vi er allerede er nået langt med at skabe en virtuel verden, der komplimenterer vores fysiske og jeg tror på at det er fremtiden og at det er vigtigt at følge med.
Jeg elsker spil, også computerspil, og mener at de har et kæmpe potentiale til at skabe meningsfulde historier i vores eksistens. Jeg mener også at psykologer er oplagte fagpersoner til at bidrage til skabelsen af mening, der balancerer med samfundsmæssige, etiske overvejelser. Klik tilbage til Psykatoriet eller se med på min hjemmesiden Gameologi.

Er jeg psykologen for dig?

 

Det bedste tip jeg kan give dig er at danne dig et indtryk ud fra hjemmesiden her, hvis da ikke du har fået mig anbefalet. Hvis du synes jeg giver et fornuftigt indtryk, så skriv en besked til mig, så vi kan tage en uforpligtende samtale. Det er gratis og den bedste måde at få en fornemmelse af vores kemi. Hvis kemien er der kan vi lave en tid til at ses i lokalerne hos Psykologhuset ved Åen, på Åboulevarden i Aarhus.

Hos Psykologhuset ved Åen (Phuset) praktiserer vi ud fra den seneste viden på området. Den siger blandt andet at relationen er bærende for terapien, hvilket kan virke banalt, men ikke desto mindre findes der stadigt mange, der påstår at metoden er vigtigst. Det er den ikke, selvom metoden naturligvis også er vigtig.

Man kan sige det helt simpelt. Hvis du føler dig tryg ved din terapeut, så åbner du dig om det, der er sårbart, og dermed får du noget ud af terapien.

Jeg arbejder primært psykodynamisk og analytisk. Det handler om mønstre i vores forståelse og adfærd og det handler om relationer til os selv og andre.

Vi fødes som biologiske væsner, men vi bliver til mennesker i den familie eller familiemæssige kontekst, vi er vokset op i. Det er i familien vi bruger det meste af vores tid. Der udvikler vi os, får vores rolle og plads og personlighed, og der indlejrer sig mønstre i os, som vil gentage sig livet igennem, på godt og ondt.

Når man oplever mistrivsel og lidelse er det som regel fordi de indlejrede mønstre kommer i vejen for os. Grundene til at de kommer i vejen kan være mange, så det vil som oftest kræve tid at få klarlagt. Det betyder ikke at en enkelt, to eller fem sessioner ikke kan hjælpe dig med mindre eller akutte problemstillinger, men hvis du vil opleve en mærkbar og langvarig forandring i dit liv, så skal du regne med et længere forløb.